Werkzaamheden in het dorpsbos Zelhem

Onlangs is de gemeente Bronckhorst gestart met snoeiwerkzaamheden in het dorpsbos van Zelhem.

Het bos is bijna dertig jaar geleden aangeplant tijdens de ruilverkaveling Hengelo-Zelhem. Landbouwgronden zijn hier toen omgevormd naar natuur met als doel een mooi wandelgebied voor de dorpsbewoners te maken. Samen met de voormalige vuilstortplaats De Langenberg is zo een uniek stukje natuur ontstaan, waar planten en dieren zich goed kunnen ontwikkelen.

Maar onderhoud is nodig om te voorkomen dat de diversiteit van het bos verdwijnt en daardoor het leefgebied voor planten en dieren minder wordt.

Een aantal bomen zal worden afgezaagd. Over enkele jaren zijn deze stronken weer uitgelopen tot 2-3 meter hoog en vormen zo een perfecte schuilgelegenheid voor dieren. Kwalitatief gezonde bomen blijven staan zodat deze kunnen groeien tot forse exemplaren.

De plekken waar de bodem te kaal blijft, worden opnieuw ingeplant met besdragend bosplantsoen. Agrarische natuurvereniging ’t Onderholt voert het werk uit samen met leerlingen van het Praktijkonderwijs Zutphen, afdeling groen. Dit gebeurt gefaseerd over een aantal jaren.