Hooiberg bij Museum Smedekinck

Op het erf van Museum Smedekinck prijkt sinds kort een prachtige hooiberg. Bezoekers krijgen nu een vrijwel compleet beeld van een Achterhoeks boerenerf in vroeger dagen. De realisatie van het hooiberg-project was mede mogelijk dankzij een subsidies van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Zeker nu sinds enkele jaren, dit jaar op 21 juli, het complete oogsten wordt gedemonstreerd, van het maaien tot en met het dorsen en alle daarbij behorende gebruiken, is de hooiberg een echte aanwinst. Bij Museum Smedekinck op het terrein stond al De Schure. Deze voormalige ligboxenstal is ingericht met oude werkplaats- en winkelinrichtingen en een expositie over de Tweede Wereldoorlog in Zelhem en omgeving.