Bredevoort Schittert afgelast

Vanwege het Corona-virus en de daarbij horende maatregelen, heeft het
bestuur van Bredevoort Schittert helaas moeten besluiten om de editie
2020 van het Lichtfestival van het Oosten (25, 26 en 27 september as.) te
annuleren.

Het bestuur wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor de
bescherming van de gezondheid van de bezoekers van en alle betrokkenen bij
het festival.

Om Bredevoort Schittert echt te laten schitteren, is een lange en goede
voorbereiding nodig. En die is door de huidige maatregelen niet mogelijk.
Verder weten we dat ondernemers het nu moeilijk hebben en willen we hen
niet lastig vallen met sponsoringsvragen.
Natuurlijk vindt het bestuur het erg jammer om dit besluit te moeten nemen.
Maar een tijdige keuze geeft in ieder geval duidelijkheid en neemt onzekerheid weg.
En in de tussentijd zit Bredevoort Schittert niet stil. We hopen in 2021 in
goede gezondheid een extra schitterend en knallend Lichtfestival van het Oosten te kunnen presenteren.
We gaan er volop aan werken, en houden iedereen op de hoogte via onze
website (www.bredevoortschittert.nl) en de diverse sociale media.