Doetinchem doet mee-award 2018 bekend

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op maandagavond 7 januari reikte burgemeester Boumans, namens de gemeente Doetinchem en MEE Oost, de Doetinchem doet mee-award 2018 uit. Stichting Komt voor de Bakker mocht de prijs in ontvangst nemen.

Stichting Komt voor de bakker biedt mensen – met of zonder beperking – dagbesteding, hulp, begeleiding en re-integratie. De benodigde deskundigheid/ervaring uit de zorg en ondernemerschap worden door de stichting aan elkaar gekoppeld waardoor ze mooie resultaten bereiken en werken aan een inclusieve samenleving.

De uitreiking van deze Doetinchem doet mee-award is niet eenmalig. Gemeente Doetinchem gaat hiermee door. En zij gaat ervan uit hiermee een bijdrage te leveren aan de bewustwording dat het normaal is dat iedereen in onze samenleving geaccepteerd wordt, ertoe doet en meedoet.