Er schijnt weer een “bleek zonnetje” voor de gemeente Aalten, want het begrotingsjaar 2018 verloopt minder slecht dan eerder was verwacht.

Er schijnt weer een “bleek zonnetje” voor de gemeente Aalten, want het begrotingsjaar 2018 verloopt minder slecht dan eerder was verwacht. Dat blijkt uit de Najaarsnota, die burgemeester en wethouders hebben vastgesteld. “Het tekort is met een miljoen euro gedaald”, zegt wethouder Ted Kok.

Het jaar zal nu naar verwachting afgesloten worden met een tekort van 500.000 euro. “Zonder de tekorten op de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdzorg hadden we dik in de plus gezeten.” Kok vindt nog steeds dat de regering hiervoor meer geld ter beschikking moet stellen.

“De najaarsnota kan als een voorlopige jaarrekening worden beschouwd”, zegt Kok. Het tekort is lager geworden dankzij een aantal meevallers. Er hoefde geen geld meer uitgegeven worden voor asbestsanering op boerenbedrijven en de bouwleges bleken hoger te zijn. “Maar hiervoor hadden we niets geraamd.” Dat was gedaan omdat met de invoering van de Omgevingswet de legesheffing verandert, maar die wet is nog niet ingevoerd.

Ook is er extra geld binnengekomen door de verkoop van gemeentelijk groen aan particulieren. Daarnaast was de bijdrage van het rijk uit het gemeentefonds toch hoger dan verwacht. Er waren naast de extra kosten voor WMO en Jeugdzorg ook andere financiële tegenvallers. “Voor de bestrijding van de eikenprocessierups hebben we drie keer zoveel uitgegeven dan begroot.

De plaag was groter dan voorspeld.” Ondanks het bleke zonnetje is de wethouder nog niet tevreden. “Er is in 2020 nog wel wat te doen.” nieuws

📃 Bernard Harfsterkamp
📸 Gemeente Aalten