Gezamelijk project Achterhoekse jongeren

Het college van b en w van de gemeente Bronckhorst heeft ingestemd met het actieplan ‘Achterhoekse jongeren naar werk, school of een betekenisvolle daginvulling 2018-2020’. Daarvoor wordt, verdeeld over drie jaar, een bedrag van 20.093 euro beschikbaar gesteld.

Het actieplan is een gezamenlijk project van de Achterhoekse gemeenten, het bedrijfsleven, het onderwijs, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) en het UWV. In de regio Achterhoek werkt men al jaren samen om jongeren naar werk of school te begeleiden. De wil en bereidheid tot samenwerking is groot.

Het ondersteuningsaanbod is echter soms nog versnipperd georganiseerd. Ook weet men soms niet goed waar een andere partij mee bezig is. Het doel van het actieplan is het versterken van de huidige samenwerking.