Jubilarissen bij Vrouwen van Nu.

Jubilarissen bij Vrouwen van Nu.

Na een feestelijk jubileumjaar zijn de Vrouwen van Nu afdeling Dinxperlo-De Heurne tijdens de jaarvergadering op 16 januari gestart met de presentatie van het jaarprogramma en zijn er vijf jubilarissen gehuldigd.

In dit nieuwe jaar staan onder andere op het programma een workshop ‘Herken je eigen kleurkarakter’, een presentatie van een wereldreiziger, de wijkagent van Dinxperlo samen met Veilig Verkeer, een avond met burgemeester Stapelkamp, een optreden van de Linge Revue, een schrijversechtpaar en ervaringen en belevenissen tijdens de fietstocht naar Santiago de Compostela en wordt het jaar afgesloten met de traditionele kerstviering.

Daarnaast zijn er een aantal activiteiten in groepsverband zoals de tuin- en leesclubs, brei/haakcafé, handwerkclub, fietsclub en is de commissie van Lief en Leed actief waar nodig is.

De gehuldigde jubilarissen zijn Gisela Schuurman-Heutink (50 jaar lid), Dinie Bruntink-Buunk (40 jaar), Rikie van Donk-ten Broeke (40 jaar), Corrie Salemink-van Sluijs (40 jaar) en Johanna Wensink-Elferink (40 jaar). Nieuws

Wie meer wil weten of wil komen kennismaken. Bellen kan met voorzitter Dinie Kempink, tel. 0315- 651350.

Of kijk op de website www.vrouwenvannu.nl/Dinxperlo.

📰 De Band
📸 Frank Vinkenvleugel