Jubileumboek over Schutterij Wilhelmina.

Jubileumboek over Schutterij Wilhelmina.

Het jubileumboek over Schutterij Wilhelmina is bijna klaar. Jos Wessels, de schrijver van het boek, en Harrie van der Sligte, de voorzitter van de commissie die de totstandkoming van het boek heeft begeleid, laten graag al zien hoe het er uit gaat zien. “Het is een boek met veel foto’s”, zegt Wessels. Vanaf eind februari kunnen belangstellenden voorintekenen op het boek. Daarvoor zijn flyers gemaakt, die huis aan huis worden bezorgd in Bredevoort en ruime omgeving.

Het boek is nog niet helemaal af, want er zal nog een hoofdstuk worden toegevoegd over de jubileumdag op 6 juli. Het boek zal op zaterdag 12 september worden gepresenteerd. Schutterij Wilhelmina werd op 17 oktober 1945 opgericht.

Dat is een heroprichting geweest, want voor de Tweede Wereldoorlog is er al een schutterij geweest in het vestingstadje. “Daarover is niet veel documentatie te vinden”, zegt Wessels. “Wij denken dat de eerste schutterij Wilhelmina is opgericht in 1898 , toen er een kroningsfeest was omdat Wilhelmina koningin was geworden.” Uit de eerste helft van de 20ste eeuw zijn er nauwelijks berichten en foto’s over de Schutterij te vinden.

Daarom is het onduidelijk wanneer de Schutterij ophield te bestaan. Uit die tijd zijn wel vier vaandels bewaard gebleven, die tijdens de oorlog nog verstopt zijn geweest. Bij het 50-jarig bestaan van de heropgerichte Schutterij zijn die vaandels gerestaureerd. “Daarvoor moest wel ÊÊn vaandaal opgeofferd worden om de andere drie te herstellen”, vertelt Van der Sligte. Dit cultureel erfgoed is nu achter glas te zien in de katholieke kerk in Bredevoort.

Over de eerste jaren van de heropgerichte Schutterij is niet veel bewaard gebleven, maar vanaf 1952 zijn er notulenboeken. Daardoor is de lijst van winnaars van het jaarlijkse koningschieten niet helemaal compleet, maar alle bekende koningen, koninginnen en kleine koningen die als eerste de houten vogel van de paal afschoten zijn opgenomen. Vanaf 1952 wordt het wel en wee van de Schutterij van jaar tot jaar gevolgd. De 185 leden hebben na een oproep vele foto’s aangeleverd, maar ook diverse verzamelaars hebben fotomateriaal ter beschikking gesteld.

Nieuwe foto’s zijn gemaakt door Jos Betting en Anja Schreurs. De Schutterij Wilhelmina organiseert elk jaar omstreeks half juni het volksfeest van Bredevoort met bijbehorende activiteiten, zoals de kermis, kinderspelen, de Voice of Bredevoort en natuurlijk het koningschieten. Van de jaren 2018 en 2019 hebben Betting en Schreurs uitgebreide fotoreportages gemaakt.

De Schutterij Wilhelmina heeft een kopgroep bestaande uit 40 vendeliers (vaandelzwaaiers) en officieren die in de optocht tijdens het volksfeest mee lopen. Op verschillende plekken wordt dan met de vaandels gezwaaid. Voor deze kopgroep worden dit jaar nieuwe uniformen aangeschaft, waaruit blijkt dat de Schutterij van plan is om nog langer dan 75 jaar te bestaan.

Jos Wessels is in 2016 gevraagd door het bestuur van de Schutterij om het jubileumboek te schrijven. In het verleden is hij lid geweest van de Schutterij en heeft hij zelfs een keer de vleugel van de vogel er afgeschoten. De reden om hem te vragen was echter dat hij al meer over de geschiedenis van Bredevoort heeft geschreven. De oplage van het boek wordt 200, tenzij er uit de voorintekening blijkt dat er meer belangstelling is.

Tot 15 mei kost het jubileumboek voor leden 15 euro en voor niet leden 19,50 euro. Vanaf 15 mei is de prijs voor iedereen 22,50 euro.

Voorintekenen kan door het invulstrookje van de flyer in de bus te doen op Boterstraat 2 in Bredevoort.
nieuws

Of een e-mail sturen naar: marie-therese-ikink@hetnet.nl

📰 Aalten Vooruit
📃 Bernhard Harfsterkamp
📸 Schutterij Wilhelmina Bredevoort