Marcel Fiering, griffier, 40 jaar in overheidsdienst.

Marcel Fiering, griffier, 40 jaar in overheidsdienst.

Dinsdagavond 25 februari 2020 werd na afloop van de raadsvergadering van de Gemeente Aalten,aandacht geschonken aan het 40-jarig jubileum van raadsgriffier Marcel Fiering,
Marcel vervult een belangrijke taak binnen de gemeenteraad van Aalten.

Griffier Fiering zorgt samen met de griffiemedewerkster Ina Smit, voor het voorbereiden, het verloop en de nazorg van vergaderingen van de raad en de ronde tafelgesprekken. Ook zorgt de griffie voor de stukkenstroom naar de raadsleden en bewaakt de griffie het besluitvormingsproces en adviseert en begeleidt zij de raadsleden.

Zelma van Altstede sprak namens de raad lovende woorden aan het adres van Marcel.
Hij is als 19-jarige begonnen in dienst van de overheid en sinds 2006 griffier van de gemeente Aalten.
Cadeaus waren zijn deel.

Burgemeester Anton Stapelkamp nam vervolgens het woord en sprak zijn dank uit voor het vele werk van de griffier. Familie was aanwezig in de raadzaal.
Na afloop was er een hapje en een drankje voor de aanwezigen

Tekst en foto’s: Leo van der Linde.