Mooi plan waaraan de hele gemeenschap mee doet.

Mooi plan waaraan de hele gemeenschap mee doet.

Burgemeester en wethouders hebben besloten 10.000 euro ter beschikking te stellen voor een herinrichting van het Heurns Veld, het voetbalveldje dat op de hoek van de Linderdijk en de Varrseveldseweg ligt. De Vereniging Heurns Belang heeft het initiatief genomen om dit rommelig ogende terreintje, waarop ook nog een gebouwtje staat, een nieuw aanzien te geven met allerlei nieuwe functies voor jong en oud.

Gestart met meedenkbijeenkomst
Wethouder Joop Wikkerink noemt het een “mooi plan waaraan de hele gemeenschap mee doet”. Het project begon ongeveer drie kwart jaar geleden met een bijeenkomst georganiseerd door de Aaltense Uitdaging. “De hele Heurnse gemeenschap heeft toen aangeven dat ze wat willen met dat veldje”, zegt de wethouder.

De bijeenkomst vond plaats onder de noemer “Acht uur overwerken”, waarmee bewoners en bedrijven aangeven tijd te willen investeren in een activiteit. Bewoners, organisaties, de school en bedrijven waren aanwezig om mee te denken over wat er allemaal mogelijk zou zijn met het voetbalveldje. “Het duurde geen acht uur, want er was ook al voorbereidend werk gedaan.

Als college van burgemeester van wethouders hebben we ook meegedaan en meegedacht. Aanwezige bedrijven stelden al meteen materiaal beschikbaar voor het groen en voor de bestrating.”

Ontmoetings- en beweegplek
De wethouder noemt het een gemeenschapstuin. Het voormalige sportkleedgebouw wordt verbouwd en uitgebreid met een binnenruimte, die gebruikt kan worden voor bijeenkomsten en binnenactiviteiten. Het terrein zelf wordt geschikt gemaakt voor natuur- en milieueducatieve activiteiten. Daarvoor wordt een bloemenpluktuin, een insectenweide, een groentetuin en een “tiny forest”, een dichtbegroeid bosje met inheemse planten, bomen en struiken van één tennisveld groot.

Hierin kunnen de kinderen van de school aan de slag, waarbij ze ook zullen meehelpen bij het onderhoud. Daarnaast wordt het een ontmoetings- en beweegplek voor de Heurnse inwoners met een klein voetbalveld, speelweide, jeu de boulebaan en beweegtuin. De speelweide kan gebruikt worden voor kleinere jaarlijks terugkerende evenementen.

Voorbeeld voor anderen
“De totale investering is 81.000 euro”, zegt wethouder Wikkerink. “Heurns Belang heeft ook bij fondsen subsidieaanvragen gedaan en sponsoren gezocht. Sommige bedrijven dragen in natura bij. De inwoners zullen er zelf eveneens veel tijd in steken.” Die eigen uren tellen bij subsidieaanvragen mee als cofinanciering. “Het is een ontzettend leuk voorbeeld van hoe burgers een initiatief kunnen nemen. Een voorbeeld voor anderen.” Het grootste deel van de kosten wordt dus door anderen betaald. De bijdrage van de gemeente komt voor 2.000 euro uit het Naoberfonds.

Het voldoet immers aan de doelstelling “verbeteren leefbaarheid, zelfredzaamheid en sociale samenhang.” Het project zal naoberschap verder versterken, omdat jong en oud is betrokken en helpt bij het onderhoud. Voor de verbouwing van het gebouwtje wordt 8000 euro uit de incidentele investeringssubsidieregeling ter beschikking gesteld. nieuws

📰 De Band
📃 Bernhard Harfsterkamp
📸 Iris Jansen