Nieuw bestuurslid voor COV IJzerlo.

Nieuw bestuurslid voor COV IJzerlo.

Bij het ter perse gaan van de uitnodiging voor de jaarvergadering was nog niet bekend wie de door het vertrek van Peter Vaags vrijgekomen plaats in het bestuur zou opvullen.

Inmiddels hebben ze Wiebe Eenink daartoe bereid gevonden. En zijn blij dat hij het COV-bestuur wil komen versterken en verheugen ons op een prettige samenwerking… Nieuws

📃 COV IJzerlo
📸 PR