Nieuwe CPO-projecten in Beltrum

Voor zowel jongeren als senioren gaan er de komende tijd woningen gebouwd worden in Beltrum. Voor jongeren wordt op twee locaties gefaseerd gestart met het bouwen van circa 11 woningen. Voor senioren komen er acht. Alle woningen worden gerealiseerd door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Voor het derde jongereninitiatief zijn het ABCTA terrein en de locatie Gaarden-Hoornhorststraat aangewezen voor woningbouw. Op het ABCTA terrein is nog plek voor circa zeven woningen. Op de locatie Gaarden-Hoornhorststraat passen ongeveer twintig woningen, maar vooralsnog wordt hier gestart met vier woningen.

Afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt kunnen hier gefaseerd meer woningen worden gebouwd. Dit om te voorkomen dat er onbalans in de woningvoorraad en de vraag gaat ontstaan.

De verwachting is dat over ongeveer een jaar gestart kan worden met bouwen op het ABCTA terrein en halverwege volgend jaar op de locatie Gaarden-Hoornhorststraat.