Nieuwe kandidaat wethouder CDA Berkelland

Op 26 februari 2019 is CDA wethouder Patricia Hoytink-Roubos voorgedragen als burgemeester van de gemeente Overbetuwe.

Haar vertrek betekende voor het CDA Berkelland de start van de zoektocht naar een nieuwe wethouder. Hiervoor zijn diverse gesprekken gevoerd, onder andere met het bestuur van CDA Berkelland. Daarnaast is er een inventarisatieronde met de fractieleden en de fractievolgers gehouden. Op basis hiervan heeft de fractie een profielschets vastgesteld waar de kandidaat wethouder aan zou moeten voldoen. Dit heeft er toe geleid dat Maikel van der Neut unaniem wordt voorgedragen door het CDA Berkelland als kandidaat wethouder.

Maikel is jong en ambitieus, past uitstekend in het functieprofiel en wordt daarom door de CDA fractie voorgesteld als kandidaat wethouder voor het college van de gemeente Berkelland. De voordracht van Maikel als kandidaat wethouder zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 16 april.