Onderzoek centrumvisie Dinxperlo loopt mogelijk vertraging op door coronavirus.

Onderzoek centrumvisie Dinxperlo loopt mogelijk vertraging op door coronavirus.

Wethouder Ted Kok maakte dinsdag 10 maart bekend tijdens de raadsvergadering dat de plannen rondom de centrumvisie Dinxperlo voortvarend verlopen.
Zo voortvarend dat de bedoeling was dat a.s vrijdag tijdens de traditionele Markt Dinxperlo bezoekers en bewoners zouden geïnformeerd worden en ook reacties gepeild zouden worden.

Het onderzoeksteam die dit op zich zou nemen, komt weliswaar uit Noord-Brabant en aangezien zowel het team als de Gemeente Aalten geen enkel risico wil nemen voor wat betreft de verdere verspreiding van het huidige corona virus, wordt nu binnen de gemeente-kanalen en ook daarbuiten aan de bezoekers en bewoners medegedeeld dat er ook de mogelijkheid is om schriftelijk te kunnen reageren op de plannen voor wat betreft de centrumvisie Dinxperlo.

Er zijn inmiddels vier toekomstscenario’s opgesteld voor het centrum van Dinxperlo. Deze zijn besproken in de werkgroepen en de begeleidingsgroep. Uiteindelijk wil de gemeente tot één voorkeursscenario komen. Vervolgens In overleg met de werkgroepen en de begeleidingsgroep wordt één voorkeursscenario uitgewerkt tot een integrale, brede visie voor het centrum mét een concreet uitvoeringsprogramma.

Uiteraard kunt u daar in een later stadium over meedenken en uw reactie geven. De verwachting is dat begin mei de concept visie beschikbaar is.
Schriftelijk reageren op de verschillende plannen voor de centrumvisie Dinxperlo kan via info@stadskracht.nl.