Plannen voor solarpark in Baak

Op de locatie van de voormalige voetbalvelden in Baak zijn plannen om een solarpark aan te leggen. Om een omgevingsvergunning voor het solarpark in procedure te mogen brengen, vragen b en w de gemeenteraad van Bronckhorst om een ‘verklaring van geen bedenkingen’, de vvgb af te geven.

De initiatiefnemer kiest voor een uitgebreide Wabo procedure, vanwege de kortere proceduretijd. Dit is nodig, zodat de initiatiefnemer de subsidieaanvraag voor Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) nog dit jaar kan aanvragen. Zodra de raad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, wordt de ontwerp-omgevingsvergunning voor het solarpark ter inzage gelegd.

De inwoners en dorpsbelangenorganisaties van Baak zijn steeds meegenomen in de plannen. Voorafgaand aan de terinzagelegging van de omgevingsvergunning worden belangstellenden nog uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens de terinzagelegging hebben belanghebbenden de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen en zullen worden meegewogen in het besluit.

Als de omgevingsvergunning definitief is verleend, dan kan de aanleg van een solarpark op deze locatie starten.