Rotary helpt Vrienden van Dr Jenny DINXPERLO – Vrijdagmorgen was het feest bij Careaz Dr Jenny.

Rotary helpt Vrienden van Dr Jenny

DINXPERLO – Vrijdagmorgen was het feest bij Careaz Dr Jenny. Tijdens het koffiedrinken werd door de Rotary Aalten/Wisch een symbolische cheque uitgereikt aan de stichting Vrienden van Dr Jenny. De Rotary steunt de Vrienden met 3.250 euro. Dat bedrag is een bijdrage voor de aanschaf van nieuwe accu’s voor de Electrocar.

Voorzitter Dick Hengeveld van de Stichting Vrienden van Dr Jenny heet de aanwezigen van harte welkom. “In het bijzonder de bestuursleden van de Rotary Aalten/Wisch, die hier zijn vanwege een heuglijke gebeurtenis. En natuurlijk de vrijwilligers van de electrocar.” Hij gaat kort in op de geschiedenis van de electrocar, het vervoermiddel, dat op afroep beschikbaar is voor mensen die (tijdelijk) minder mobiel zijn. De electrocar brengt en haalt hen, voor familiebezoek, een afspraak bij de huisarts of de kapper. De voorbereidingen voor de aanschaf startten in 2014 en sinds 2016 rijdt de electrocar, zeven dagen per week, tussen 09.00 en 19.00 uur, bestuurd door vrijwilligers. “En hij is populair, wordt veel gebruikt. Zoveel, dat ons bestuurslid Hans Bulsink, die de electrocar in zijn ‘portefeuille’ heeft, eind vorig jaar aangaf dat de accu’s van de electrocar aan vervanging toe zijn. En dat is waarvoor we hier bij elkaar zijn: de Rotary komt ons verblijden met een cheque”, legt Hengeveld uit.

Voorzitter van de Rotary Aalten/Wisch, Harro Brinkmann, vertelt dat de Rotary bestaat uit mensen, afkomstig uit allerlei beroepsgroepen, die wekelijks bijeenkomen om elkaar te leren kennen en kennis uit te wisselen. “Daarnaast willen we ook iets doen voor de medemens. Zo kent de Rotary al jaren de actie ‘Polio de wereld uit’, en steunen we via onze stichting Naoberschap diverse goede doelen. En toen we van één van onze leden, tevens vrijwilliger van de Electrocar, een verzoek binnen kregen om een bijdrage voor de accu’s, was de beslissing snel genomen. Want de electrocar is een breed maatschappelijk doel waarvan velen profiteren, zowel in Dinxperlo als in Suderwick. En hij rijdt dankzij de vrijwilligers. Ook mensen, die – net als de Rotary – iets willen doen voor hun medemens. Ik persoonlijk draag het doel ook een warm hart toe. Want ik weet hoe belangrijk zo’n vervoersdienst is. Ik weet nog goed hoe een jaar of tien geleden de electrocar werd geïntroduceerd in Aalten, in een feestelijke bijeenkomst in – toen nog – De Pol. Toen er aan de aanwezige senioren werd gevraagd wie van hen het eerste ritje wilde maken van De Pol naar ’t Hoge Veld, was daar mijn – toen negentigjarige – moeder die als eerste haar hand op stak. Ik bewaar daaraan goede herinneringen. Daarom ben ik blij dat ik samen met Rik Niemeijer van onze stichting Naoberschap – de stichting die namens de Rotary goede doelen kiest en steunt – een cheque van 3.250 euro mag overhandigen aan de voorzitter van de stichting Vrienden.”

Dick Hengeveld en Hans Bulsink nemen de cheque onder applaus van de aanwezigen in ontvangst. De nieuwe accu’s zijn besteld en zullen binnenkort in gebruik worden genomen. Met de aanschaf is een bedrag van ruim zesduizend euro gemoeid. Voor een deel gedekt uit de gift van de Rotary, en verder uit de inkomsten van de stichting Vrienden van Dr Jenny. Dick Hengeveld: “We organiseren activiteiten,zoals binnenkort weer de boekenmarkt. Dat brengt geld in het laatje, en verder hebben we donateurs en sponsoren, en soms krijgen we een legaat uit een nalatenschap van iemand die de Vrienden een warm hart toedraagt. Meer informatie over donateurschap en andere manieren om ons te steunen geven we graag.”

Informatie over de stichting Vrienden is op te vragen door te bellen naar Careaz Dr Jenny, tel. 0315 657 500 of door te mailen naar vrienden.dr.jenny@careaz.nl.
nieuws
📰 Aalten Vooruit
📃 Lydia Ter Welle