Snelle en positieve reactie gemeenten Achterhoek

De gemeenten in de Achterhoek hebben snel en positief gereageerd op de oproep die VNO-NCW Achterhoek, SIKA en MKB-Nederland Midden richting gemeenten hebben gedaan.

In een brief pleitten de ondernemersorganisaties voor een lokaal noodpakket voor ondernemers, bovenop het steunpakket van het kabinet. De suggesties die in de brief zijn gedaan, zijn door de meeste gemeenten opgepakt. De noodloketten voor ondernemers zijn ingericht, de inning van onroerendezaakbelasting, precario, toeristenbelasting is opgeschort. Ook de betalingstermijnen van de facturen van de ondernemers wordt in veel gemeenten versneld naar 14 dagen.

De voorzitters van beide organisaties zijn blij met de reacties van de gemeenten. De ondernemersorganisaties vinden dat in de aanpak van de coronacrisis de gezondheid van mensen eerste prioriteit is. Dit neemt niet weg dat er ook aandacht nodig is voor de gevolgen voor de bedrijven. Uit de meer dan 100 contacten die op dit moment met bedrijven uit de regio zijn geweest, blijkt dat de impact heel groot is.

(Foto) streekgids.nl