Sociale Raad Aalten stelt zich voor.

Sociale Raad Aalten stelt zich voor.

De gemeente Aalten heeft een Sociale Raad. Deze raad bestaat uit veertien leden uit de gemeente Aalten die een afspiegeling van de Aaltense bevolking vormen, en die na een sollicitatie zijn aangesteld. De Sociale Raad geeft, gevraagd én ongevraagd, advies aan het college van burgemeester en wethouders over allerlei zaken in het sociaal domein.

Over onderwerpen dus, die te maken hebben met Wmo, met Participatie en met Jeugd(zorg). De Sociale Raad wil zich graag voorstellen aan de bevolking van de gemeente Aalten.

Nico Huntink is voorzitter van de Sociale Raad. Hij vertelt: “Onze raad is momenteel met veertien leden volledig gevuld. Leden mogen maximaal twee periodes van vier jaar zitting hebben in de raad. Wanneer er een vacature aan zit te komen, melden we dat, net als onze vergaderingen, in Aalten Actueel: de gemeentepagina’s die in Aalten Vooruit en in De Band verschijnen.

Dan komen er gelukkig altijd voldoende sollicitaties binnen. Onze raad is een afspiegeling van de bevolking van de gemeente Aalten, met dien verstande dat we bij een volgende vacature heel graag zouden zien dat jonge mensen reageren. En ook zouden we graag zien dat mensen uit andere kernen dan het dorp Aalten reageren.

Helaas ontvangen we niet zoveel sollicitaties uit bijvoorbeeld Bredevoort of Dinxperlo.
Dat doet echter niets af aan de manier waarop we de belangen van alle burgers in de gemeente Aalten behartigen op het terrein van het sociaal domein.”

Sociale Raad

behartigt

belangen van

alle burgers in

de gemeente

Aalten

Secretaris Anne-Marie Bröker legt uit over welke onderwerpen de Sociale Raad adviseert: “We hebben bijvoorbeeld een advies uitgebracht over de Woonvisie voor Aalten. En afgelopen najaar over de collectieve ziektekostenverzekering die beschikbaar is voor mensen met een minimuminkomen in de gemeente Aalten. Ook over het besluit Beschermd Wonen hebben wij geadviseerd.

In onze raad kennen we drie werkgroepen, die zich ‘specialiseren’ op een bepaald terrein. De drie terreinen zijn Wmo, Participatie en Jeugd. Wanneer een advies op één van die drie terreinen moet worden gegeven, verdiepen de werkgroepen zich in de materie.

Bijvoorbeeld door te spreken met de beleidsmedewerkers van de gemeente Aalten op dat terrein. Hun bevindingen delen ze vervolgens met alle leden van de raad, waarna we tot een gezamenlijk advies komen. Consensus is daarbij ons doel, zodat een advies raadsbreed gedragen wordt.”

Rosita Hieltjes is lid van de werkgroep Jeugd. Ze vertelt: “We zijn alert op signalen die we krijgen uit de gemeenschap. Volgens de cijfers is er in Aalten bijvoorbeeld geen sprake van wachtlijsten, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg. Maar dat kan zomaar veranderen. En daar letten we op. Maar daarbij zijn we natuurlijk wel afhankelijk van de signalen die we doorkrijgen.”

Martien Wevers van de werkgroep Wmo: “We hebben prima contacten met de beleidsmedewerkers van de gemeente. Daar kunnen we altijd terecht met vragen. En ook met de verantwoordelijk wethouders Te Lindert en Wikkerink hebben we goed contact en regelmatig overleg.

Daarnaast proberen we signalen uit de samenleving zo goed mogelijk op te vangen en te betrekken bij onze adviezen. Maar daarvoor moeten mensen ons wel weten te vinden, en ze moeten het ons wel melden als er ergens problemen (dreigen te) ontstaan.”

Koos Leber zit in de werkgroep Participatie van de Sociale Raad. Hij zegt: “Als Sociale Raad behartigen we de belangen van Aaltense burgers, breed dus. Dat betekent dat we er niet zijn voor een specifiek probleem van één persoon. Daarvoor verwijzen we mensen naar het Zorgloket. Tegelijk kan het probleem van één individu wel een signaal zijn, dat er voor mensen problemen kunnen ontstaan. Daarom is het zo belangrijk dat mensen zich bij ons melden.”

Nico Huntink besluit: “We kiezen als raad jaarlijks ook thema’s waarmee we ons specifiek gaan bezig houden. Dit jaar bijvoorbeeld armoede. Vragen als ‘Wat heeft dat voor impact op mensen, wat is er mogelijk voor mensen en weten mensen waar ze terecht kunnen? Moeten zaken anders geregeld worden?’ proberen we dan zo goed mogelijk te beantwoorden. Zo nodig gaat er een advies naar het college.”

Alle leden van de Sociale Raad benadrukken dat mensen met vragen of opmerkingen kunnen aankloppen bij de Sociale Raad. De raad heeft een website en is bereikbaar via secretaris Anne-Marie Bröker. Nieuws

Mail ✉ secretariaat@socialeraadaalten.nl
🌏 socialeraadaalten.nl

📰 Aalten Vooruit
📃 Lydia ter Welle
📸 Lydia ter Welle